Continence Glossary

Ordliste

Styrk din viden om den terminologi, der anvendes vedrørende kontinenspleje- og kontinensprodukter


Ordliste

En enkel og tydelig forklaring af ord, du måske har hørt før.

Tilbageløbsventil

Refererer til en slange eller et sammenfoldeligt materiale i urinopsamlingsudstyr, der forhindrer urinen i at løbe tilbage i slangen.

Applikatorhalsbånd

Et plastikstyr med hakker til tommelfingeren og pegefingeren, der findes på visse eksterne Hollisterkatetre til mænd med det formål at sikre, at kateteret placeres korrekt ved spidsen af penis.

Aseptisk intermitterende kateterisering

Den proces, hvor der udføres intermitterende kateterisering med sterilt udstyr, og kateteret indsættes sterilt. Dette inkluderer et sterilt, brugsklart produkt, der kan indsættes med handsker ved hjælp af en berøringsfri teknik (f.eks. det intermitterende Advance Plus-kateter eller et hydrofilt VaPro-kateter).

Benzalkoniumklorid (BZK)

En antimikrobiel opløsning, der bruges til at skylle urinrørets åbning, inden der indsættes et intermitterende kateter. Giver ikke pletter på hud eller tøj.

Blære

Et sammenklappeligt, ballonlignende muskelorgan, der ligger i pelvis og opbevarer og udstøder urin.

Blærekateterisering

En procedure, hvor et kateter føres gennem urinrøret eller stomien ind i blæren, normalt med henblik på at dræne urin.

Blærekontrol

Evnen til at kontrollere urinering.

Blæredagbog

En trykt eller elektronisk formular, som holder styr på, hvornår en person urinerer eller lækker urin.

Kateter (urin)

En speciel type hul slange, der indsættes i blæren via urinrøret eller en stomi for at udlede urin eller indføre medicin.

Kateterisering 

Processen, hvor der indsættes en slange i blæren for at dræne urin.

Ren intermitterende kateterisering

Tømning af blæren ved hjælp af et rent intermitterende kateter. Dette involverer normalt, at et kateter indsættes og fjernes, normalt flere gange dagligt.

Lukket system

Refererer til et berøringsfrit kateter, der findes i eller er fastgjort til en urinopsamlingspose. Nogle katetre føres gennem posen og ledes gennem en beskyttende spids, når de indsættes i urinrøret, uden at det er nødvendigt at røre ved det.

Lukket systemkit

Består af et lukket system (kateter, der findes i eller er fastgjort til en urinopsamlingspose) og nogle gange andet tilbehør.

Farvekodet

På lige intermitterende katetre fra Hollister Incorporated er tragtenderne koordineret efter farve og størrelse, så der konsekvent kan bestilles katetre efter størrelse eller tragtfarve.

Konnektor

Udstyr, der fastgør forlængerslangen til kateteret eller urinposesystemet.

Kontinens

Evnen til at kontrollere timingen og processen omkring urinering og/eller afføring.

Coudé-spids

En lille bøjning på kateterets spids, der gør indsætning længere inde end prostata lettere for nogle mænd. Nogle produkter har et hak på tragtenden eller en styrestrimmel på kateteret, der fungerer som rettesnor for justering under indsætningen.

Eksternt kondomkateter

Udstyr, der fastgøres eksternt med forskellige klæbere til penisskaftet med henblik på urinopsamling. Udstyret skal forbindes med slangen til en urinopsamlingspose.

Ekstern sphinctermuskel

En rund muskel omkring urinrøret, der kan styres, og som åbner og lukker for at holde på urin eller lade det løbe ud.

Forlængerslange

Slange, der skaber forbindelse mellem et eksternt kateter eller et kateter à demeure og en urinopsamlingspose eller en benpose. Kan også fungere som forbindelse mellem en stomipose eller en væskeopsamler til sår. Er normalt fremstillet i latex eller vinyl.

Øje

Et ovalt hul i indsætningsenden af kateteret, der letter dræningen af urin fra blæren. Der er normalt to øjer, og de kan være placeret over for hinanden eller forskudt.

Urinpose til kvinder

En opklippelig 1-dels vinylpose med en bøjelig syntetisk barriere, der er fastgjort eksternt til det kvindelige urinrør/vulva eller området ved perineum. Posen er normalt fastgjort til en opsamlingspose ved sengen. En urinpose til kvinder bruges til sengeliggende kvindelige patienter.

Fast kateter

Refererer til mindre bøjelighed i et urinrørskateter.

Bøjeligt kateter

Refererer til større bøjelighed i et urinrørskateter.

Flextend-plade

En plade fra Hollister Incorporated med særlige tilsætningsstoffer, som sikrer stærkere klæbning og er mere modstandsdygtige over for nedbrud fra væske. Hudklargøringsmidler anbefales ikke under Flextend-plader.

Foley-kateter

Et kateter, der indsættes i blæren via urinrøret til kontinuerlig tømning af blæren og er forbundet med slangen ved hjælp af en opsamlingspose.

Fransk størrelse

Måleenheden (forkortet Fr) for den udvendige diameter af et lige kateter eller et kateter à demeure. 1 fransk = 1/3 mm

Tragt

Farvet ende af det intermitterende kateter, som ikke skal indsættes, og som giver mulighed for nem væskekontrol.  Mange producenter angiver en farve på tragten, som svarer til kateterets specifikke franske størrelse.

Gelreservoir

Et lille blåt, bøjeligt stykke udstyr, der er fyldt med smøremiddel og er unikt for Hollister Incorporated. Det er indbygget i Advance- og Advance Plus-katetre. Kateteret bliver smurt, når det passerer gennem det blå gelreservoir på vej mod urinrøret.

Sundhedshistorik

En grundig gennemgang af en persons sygehistorie, bl.a. med oplysninger som eksisterende sygdomme, tidligere sundhedsproblemer, skader, medikamenter og kirurgiske procedurer.

Hydrofilt kateter

Et kateter, der er designet til at blive smurt, når det kommer i kontakt med sterilt vand eller saltvand, som mindsker friktionen med urinrøret, når det indsættes.

Inkontinens

Manglende kontrol over tarm- og/eller blærefunktionen.

Kateter à demeure

En bøjelig slange, der forbliver i blæren kontinuerligt for at dræne urin. Kaldes også for et Foley-kateter.

Infektion

En lidelse, der opstår som følge af tilstedeværelsen af bakterier.

Indre klap

En tynd ekstra latexmembran i eksterne Hollisterkatetre med latex til mænd med længere brugstid. Den indre klap er med til at forhindre, at urin nedbryder kateterets klæbemiddel.

Indsætningsstribe

En farvet streg eller et hak, der angiver kateterets længde, især coudé-kateteret, og fungerer som rettesnor ved indsætning. På produkter fra Hollister Incorporated er det et hak ved tragten, der udgør denne rettesnor.

Intermitterende kateter

En bøjelig slange, der bruges til at tømme blæren regelmæssigt. Slangen indsættes og fjernes med jævne mellemrum og er ikke à demeure. Bruges til selvkateterisering.

Intern sphinctermuskel

En ufrivillig muskel ved blærens åbning til urinrøret.

Nyrer 

To bønneformede organer, der er placeret på hver sin side af rygmarven, og som har til formål at bortfiltrere affaldsstoffer fra blodet og producere urin.

Nyreinfektion

En urinrørsinfektion, der også involverer nyrerne. Kaldes også for pyelonefritis.

Latex

Et materiale af naturgummi, som kan fremkalde allergiske reaktioner. Røde gummikatetre og visse eksterne katetre til mænd indeholder latex.

Benpose

En flad pose i plastik, der fastgøres til benet for at opsamle urin fra et kateter à demeure.

Benposeremme

Stofremme, der holder en benpose på plads.

Smøremiddel

En vandopløselig gelé, der smøres på et kateter for at sikre nemmere indsætning.

Ekstern urinpose til mænd

En opklippelig 1-dels pose med klæbende støtte. En ekstern urinpose til mænd fastgøres normalt til en opsamlingspose ved sengen og bruges af mænd med begrænset mobilitet.

Meatus 

Åbningen til urinrøret hos både mænd og kvinder.

Neurogen blære

En atonisk eller ustabil blære, der skyldes en neurologisk lidelse, f.eks. diabetes, et slagtilfælde eller en rygmarvsskade.

Nocturia

At stå op i løbet af natten for at urinere.

Ikke-latex

Ikke fremstillet i naturgummi. Normalt vinyl eller silikone til katetre eller plastik til opsamlingsposer. Minimerer risikoen for allergiske reaktioner på latex.

Olivenspids

En oval kateterspids, der gør det nemmere for kvindelige brugere at finde urinrørets åbning ved kateterisering.

Overaktiv blære

En lidelse, hvor blæren presser ned for ofte, hvilket skaber en hyppig trang til at urinere. Dette kan medvirke til inkontinens.

Overløbsinkontinens

Ufrivilligt tab af urin, som opstår, når blæren er overfyldt (overdistension af blæren).

Bækkenbundsmuskler

Flere mindre muskelgrupper, der omslutter urinrøret og endetarmen. De støtter organerne i pelvis og hjælper med at bevare kontinensen.

Forsmurt kateter

Refererer til et kateter, der smøres ved at aktivere et hydrofilt kateter eller ved at passere gennem et gelreservoir, et smurt kateter i et lukket system eller et kateter i en emballage, der indeholder en smørepakke, som punkteres for at smøre kateteret, før emballagen åbnes.

Prostata

Et lille organ hos mænd under blærehalsen, som omslutter urinrøret.

Beskyttende spids

Et specialdesignet system på visse intermitterende katetre, som indsættes i urethra for at reducere indførelsen af bakterier i urinsystemet ved at forbigå de første 15 mm af den distale urethra.

PVP-I

Povidon-iodin-opløsning, der bruges som antimikrobielt desinficeringsmiddel og anvendes på urinrørets åbning, inden der indsættes et kateter. Kan afgive pletter på tøjet.

Refleksinkontinens 

Det ufrivillige tab af urin på grund af detrusor hyperreflexia og/eller ufrivillig afslappelse i urinrøret uden varsel eller sensorisk bevidsthed. Denne tilstand kan ses i forbindelse med neurogene blærelidelser.

Tilbageløb

Bagudvendt strøm af urin fra blæren tilbage gennem ureterne og somme tider ind i nyrerne.

Hættering

Hætte på den beskyttende spids af visse intermitterende katetre fra Hollister Incorporated, som beskytter kateterspidsen. Ringen gør det nemmere at tage hætten af, især for personer med begrænset fingerfærdighed.

Selvkateterisering

Metode til at tømme blæren uafhængigt med et intermitterende kateter.

Størrelsesguide

Disse opklippelige halvcirkler bruges til eksterne katetre til mænd og er med til at fastsætte diameteren af penis for at lette katetervalget, så den korrekte pasform vælges.

Blødt kateter

Et blødt, bøjeligt kateter med begrænset fasthed.

SoftFlex-plade

En bøjelig plade fra Hollister Incorporated, som tilpasser sig runde og visse ujævne overflader. Blød nok til at kunne fjernes på 24 timer eller derunder.

Lige spids

Refererer til den graduerede, afrundede indsætningsende på et kateter.

Stressinkontinens

Ufrivilligt tab af urin i forbindelse med fysisk stress, f.eks. hoste, nys, klatring eller løft.

Suprapubisk kateter

Et kateter, der indsættes gennem huden over skambenet og ind i blæren til kontinuerlig dræning af urin.

Ultralyd

En scanning, der kan bruges til at identificere formen og placeringen på blæren og andre organer i maveregionen.

Underaktiv blære

En blære, som har meget stor kapacitet, og som bliver overfyldt. Følelsestabet som følge af denne opfyldning resulterer i en blære, der ikke trækker sig effektivt nok sammen, og der drypper små mængder urin fra urinrøret.

Uretere

To hule slanger, der fører urin fra nyrerne til blæren.

Urethra (urinrør)

Det naturlige rør, hvor der kommer urin ud af blæren.

Tranginkontinens

Ufrivilligt tab af urin i forbindelse med en stærk tømmetrang (akut behov).

Urinanalyse

En undersøgelse af urins indhold for at bestemme tilstedeværelsen af infektion, diagnosticere stofskiftesygdomme (f.eks. diabetes) og indsamle oplysninger om nyrernes funktion.

Urininkontinens

Ufrivilligt tab af urin, som objektivt kan påvises at være et socialt problem eller et hygiejneproblem.

Urinvejsinfektion

En sygdom, der skyldes indtrængning af bakterier i urinvejsvævet.

Urin

Væskebaseret affaldsstof, der bortfiltreres fra blodet af nyrerne.

Urinkrystallisering

Der kan dannes krystaller af salte og mineraler i basisk urin. Basisk urin lader også muligvis bakterier vokse i blæren, hvilket kan medføre en urinvejsinfektion.

Urodynamisk

Måling af funktionssekvenserne i det nedre eller øvre urinrør.

Vakuumsikkerhedsventil

En funktion på benposeslanger fra Hollister Incorporated, som er med til at forhindre, at slangen brister.

Benpose med udluftning

En særlig vakuumaflastningsmekanisme på ovale knækfaste slanger fra Hollister Incorporated og på den ledsagende pose, som også har en luftventil. Disse kombinerede funktioner er med til at minimere vakuum i benposen og i slangen. Der dannes et vakuum, i takt med at urinen afkøles uden for kroppen. Dette vakuum kan forsinke urindræningen via slangen og/eller forhindre, at benposen bliver fuldstændig tømt.

Tømning

Urinering.