Velvære uden bekymring

Måder, hvorpå du kan gøre livet bedre hver eneste dag.

 

Lykkeligere dage på tre måder.

Når stressniveauerne er høje, kan det hjælpe at holde sig forbundet og informeret. Vores aktuelle verdensomspændende sundhedskrise betyder, at vores almindelige aktiviteter er gået i stå. Mens vi alle sammen arbejder på at tilpasse os, kan vi fokusere på, hvad vi kan kontrollere, og vælge tre måder at opleve lykkeligere dage på.

Bevar et åbent sind
Telehealth kan i øjeblikket være den foretrukne metode til at snakke med din læge eller andet sundhedsfagligt personale. Af hensyn til patienternes og lægepersonalets sikkerhed kan du blive bedt om at konsultere lægen over telefonen eller over videoopkald i stedet for et personligt besøg. Overvej at prøve det.

Lid ikke i stilhed
Det er vigtigt, at du stadig søger lægehjælp, hvis du føler dig utilpas, enten fysisk eller følelsesmæssigt. Lad være med at ignorere dine symptomer, fordi du tror det ikke er vigtigt, fordi du ikke udviser tegn på COVID-19. Hvis du føler, at du har brug for en sundhedsfaglig person, skal du ikke vente med at ringe.

Bestil produkter på ansvarlig vis
Som altid skal du sørge for at holde øje med niveauet af dine forsyninger. Lad dig ikke friste til at bestille for meget, det er der ingen grund til. Dine produktkrav vil blive opfyldt. Hvis du har nogen bekymringer, kan du ringe til kundeservice, der vil altid være nogen til at hjælpe dig. Vi er alle i den samme båd, så bestil kun, hvad du har brug for, uden at gøre det vanskeligt for andre at gøre det samme.

 


Du får disse selvplejetips af Sue Lennon, som har næsten tre årtiers erfaring som sygeplejerske, terapeut, underviser og coach inden onkologisygepleje, inklusive urologi og stomipleje. Hun går meget ind for den gode patientsamtale og har forståelse for det "at leve med sygdom" og kan dermed yde holistisk pleje. Derudover er hun en hyppig taler ved internationale workshops og konferencer.