Sådan får du den rigtige pasform med konveksitet

 

Som professionel sundhedsplejer består en væsentlig del af dine ansvarsområder i at informere og berolige patienterne. Hos Hollister sigter vi på at hjælpe dig med at gøre det ved at levere klar information, som du hurtigt kan slå op i og dele med patienterne.

Disse tre vejledninger dækker emnet konveksitet. Konveksitet er et ord, som patienterne måske hører uden altid at forstå, hvad det betyder, især i de tidlige stadier af deres liv med en stomi. Med disse vejledninger ved hånden vil du have de ressourcer, du har brug for til at besvare deres spørgsmål, forklare forskellige muligheder og dæmpe eventuel tvivl.

Brug af konveksitet og vurdering af, hvornår det er påkrævet

Det er yderst vigtigt for alle, der lever med en stomi, at sikre at stomibandagen passer godt. Konvekse stomiplader kan spille en væsentlig rolle ved at give en god forsegling omkring stomien, forhindre lækage og give produktbrugerne ro i sindet.

Denne ressource forklarer grundprincipperne for konveksitet, begyndende med en klar definition: hvad det er, og hvordan det virker. Derpå beskriver den, hvordan en konveks stomiplade kan øge bæretiden for en stomibandage ved at forbedre pasformen.

Det næste afsnit giver en enkel patientvurderingsmetodologi, som kan hjælpe med at fastslå behovet for konveksitet. Det beskriver også de forskellige konvekse produktoptioner i detaljer, og hvordan man sikrer, at en konveks stomiplade er korrekt.

Endelig forklarer dette informationsark nogle faktorer, som kan påvirke beslutninger om konveksitet. Det omfatter tilstedeværelsen af forskellige helbredstilstande, ændringer i stomien eller det peristomale område samt patientens vægt.

Hvor en blød konveks stomiplade kan forbedre pasformen

Denne ressource beskriver og illustrerer otte forskellige tilfælde, hvori patienten kan drage fordel af brugen af en blød konveks stomiplade.

Nogle kliniske overvejelser om brugen af en blød konveks stomiplade omfatter:

  • Parastomal brok med skyllestomi
  • Fast abdomen med trykskade fra brugen af en fast, stiv konveksitet
  • Stomi placeret i en fold
  • Stomi placeret i abdominale folder
  • Stomihøjde under 20 mm (2 cm)
  • Øjeblikkelig postoperativ stomi med fast udvidet abdomen og ikke-centreret lumen med risiko for mucokutan separation
  • Loop-stomi
  • Pyoderma Gangrenosum

 

Det afslutter med at beskrive de muligheder for bløde konvekse stomiplader, som Hollister tilbyder, og de forskellige måder, hvorpå de kan bruges til at forbedre pasformen.

De trinvist sammenhængende muligheder for konvekse plader

Hollisters stomiproduktserie tilbyder forskellige typer af formløsninger for konvekse plader. Det er ikke altid nemt at beslutte, hvilken plade der er den bedst egnede til en patient.

Denne ressource illustrerer og beskriver de forskellige tilgængelige muligheder og diskuterer kriterierne for produktvalg. Det omfatter stomiens position, formen og stivheden af bugvæggen, hvordan stomien rager frem, og konturerne af det peristomale område.

Der vises forskellige muligheder for konvekse plader plus tilføjelse af tætningsringe. Hver af dem vises sammen med et muligt klinisk case-scenarie, som ville føre til valget af den pågældende mulighed, men gør det samtidig klart, at klinikerens professionelle vurdering og anbefaling er påkrævet.

Besøg jævnligt vores afsnit for Professionelle ressourcer for at se de nyeste patientvejledninger for stomi. Du kan også besøge vores produktside for at finde vores nye to-dels bløde konvekse plade.