EU Meddelelse om Whistleblowere

 

Hollister Incorporated er forpligtet til at drive forretning etisk og i overensstemmelse med gældende lovgivning og industristandarder. I tilfælde af en bekymring vedrørende potentiel overtrædelse af europæisk lovgivning kan enkeltpersoner – medarbejdere (nuværende eller tidligere), potentielle medarbejdere, nuværende og tidligere vikarer og konsulenter, nuværende og tidligere leverandører, nuværende og tidligere frivillige, elever og praktikanter (lønnede eller ulønnede) – rapportere sådanne bekymringer i fortrolighed og uden frygt for repressalier. 

 

Hollister Helpline kan bruges til at rapportere en bekymring om en overtrædelse af EU-lovgivningen.