Brugsvilkår

Brug og indhold

Disse generelle brugsvilkår og -betingelser ("Brugsvilkårene") er gældende for adgang til og brug af dette internetwebsite (“Websitet”). Læs disse Brugsvilkår grundigt igennem. Ved at få adgang til og bruge Websitet accepterer du disse Brugsvilkår. Hvis du ikke accepterer alle eller dele af disse Brugsvilkår, skal du undlade at bruge vores Website.

Vi kan ændre eller opdatere alle eller dele af disse Brugsvilkår eller vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger/Safe Harbor-overensstemmelseserklæring fra tid til anden ved at udgive en opdateret version på dette Website. Din fortsatte brug opfattes som en accept af disse opdaterede Brugsvilkår, så du bør besøge denne side med jævne mellemrum.

Hollister Incorporated, som er en virksomhed med base i Illinois og med hovedkontor på 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, USA (inklusive dens Hollister- og Dansac AS-datterselskaber verden over (med undtagelse af enhver juridisk enhed, der sælger direkte til kunder), der kaldes "Hollister"), ejer og kontrollerer fuldt ud dette Website. Du må kun bruge dette Website i overensstemmelse med Brugsvilkårene og kun til lovlige formål. Hollister stiller kun Websitet til rådighed i informationsøjemed. Du må kun downloade indhold fra dette Website til ikke-kommerciel brug. Det er ikke tilladt at foretage ændringer eller yderligere reproduktion af noget af indholdet på dette Website uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra Hollister.  
 
Hollister leverer ikke medicinsk rådgivning eller medicinske tjenester. Oplysningerne på dette Website skal ikke opfattes som en erstatning for medicinsk behandling. Hvis du har et sundhedsproblem eller har mistanke om, at du har et sundhedsproblem, bør du altid kontakte uddannet sundhedsfagligt personale.

Beskyttelse af personlige oplysninger 

Ved at acceptere at være underlagt disse Brugsvilkår accepterer du også at være underlagt vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger overensstemmelseserklæring. Vi anbefaler, at du læser politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, da det hjælper dig med at forstå, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og anvender dine personlige data, inklusive vores brug af cookies.

Immaterielle rettigheder

Medmindre det er angivet andetsteds, tilhører alt indhold og alle immaterielle rettigheder i dette indhold på dette Website, f.eks. værker, billeder, fotos, dialogbokse, musik, lyde, videoer, dokumenter, tegninger, figurer, logoer, menuer, websider, grafik, farver, skemaer, værktøjer, skrifttyper, designs, diagrammer, layouts, metoder, processer, funktioner og software (samlet “Indholdet”), Hollister. Du må ikke reproducere, udgive, udsende, vise, ændre, udarbejde afledte værker fra eller udnytte Indholdet på nogen måde, hverken i sin helhed eller delvist, uden at indhente udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra os.

Links til tredjepartswebsites

Websitet kan indeholde links til andre websites, der ikke ejes eller drives af Hollister. Vi kontrollerer eller overvåger ikke sådanne tredjepartswebsites eller deres indhold. Hollister kan ikke drages til ansvar for sådanne websites og/eller for de regler, der anvendes på dem, med hensyn til, men ikke begrænset til, dine personlige oplysninger og behandlingen af dine personlige data, når du besøger disse websites. 

Hvis du får adgang til tredjepartswebsites via de links, der findes på Websitet, bedes du læse deres brugsvilkår og -betingelser samt deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Vores Brugsvilkår og politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartswebsites. 

Når vi har links til andre websites, blåstempler vi dem ikke, og vi stiller ej heller nogen garantier for deres webindhold eller de tjenester og produkter, der leveres og sælges af disse websites.

Indsendelser af oplysninger

Fra tid til anden kan vi have emner, hvor du og andre brugere kan udgive eller på anden vis indsende og poste til Websitet (samlet kaldet "Indsendelser"). Ved at sende, udgive eller overføre Indsendelser til os eller til noget område på Websitet giver du os og vores designere globale, ikke-eksklusive, royalty-frie, vedvarende, uopsigelige rettigheder, der kan gives på underlicens og overføres, til at bruge, reproducere, give på underlicens, udsende, udarbejde afledte værker af, opføre og importere dine Indsendelser til noget medie, der kendes nu eller sidenhen udvikles, til noget som helst formål, hverken kommercielt eller andre, uden vederlag til dig.  

Med andre ord har vi automatisk ret til at bruge dine Indsendelser, inklusive reproduktion, videregivelse, udgivelse eller udsendelse af din Indsendelse, når som helst og hvor som helst, i et hvilket som helst medie og til et hvilket som helst formål. 

Du har under ingen omstændigheder ret til betaling, hvis vi anvender en af dine Indsendelser. Alle Indsendelser er betragtes som ikke-fortrolige og ikke-proprietære. Du er ansvarlig for din Indsendelse. Hollister tager ikke ansvar for og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for Indsendelser, der udgives af dig eller nogen tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi prøver at sikre, at indholdet på vores Website er nøjagtigt og ikke indeholder nogen forkerte eller forældede oplysninger. Vi kan dog ikke drages til ansvar for indholdets nøjagtighed og fuldstændighed. Websitet leveres, “som det er og forefindes”.

Vi kan ikke garantere, at Websitet fungerer kontinuerligt og uden afbrydelser eller fejl i internetdriften.

Begrænset erstatningsansvar

Din adgang til og brug af dette Website er på din egen risiko. Du har selv ansvaret for din egen brug af Websitet og dets indhold. 

Vi accepterer ikke noget erstatningsansvar, uanset hvordan det foranlediges, og uanset om det foranlediges direkte eller indirekte, for noget tab eller nogen skader, der påføres dig eller andre (inklusive din virksomhed) som følge af din brug af dette Website, inklusive, men ikke begrænset til tab af indtægter, omsætning, profit, salgsmuligheder, kontrakter, faktiske eller forventede besparelser, data, omdømme eller goodwill.

Vi ekskluderer udtrykkelige eller stiltiende garantier for, at materialer, der bruges på eller downloades fra dette Website, ikke vil forårsage tab eller skade på data eller ejendom, f.eks. software eller hardware, inklusive, men ikke begrænset til tab eller skade forårsaget af virusser eller downloadede virusser. Vi kan ikke drages til ansvar for noget tab eller nogen skader, som du, din virksomhed eller andre lider som følge af din brug af dette Website.

Gældende lovgivning

Disse Brugsvilkår og eventuelle kontraktmæssige eller ikke-kontraktmæssige tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af Websitet, er underlagt lovgivningen i delstaten Illinois og er underlagt den eksklusive jurisdiktion fra retssystemet i delstaten Illinois.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om eller klager over dette Website, er du velkommen til at kontakt os

Disse Brugsvilkår blev sidst opdateret den 7. august 2015.

 

© 2023 Hollister Incorporated.

 

HOLLISTER
Hollister, the Hollister logo, Adapt, Adapt CeraRing, Advance, Advance Ex, Advance Hydro Soft, Advance IC, Advance Plus, Advance Plus Pocket, AF300, AnchorFast, AnchorFast Guard, AnchorFast Guard Select, AnchorFast SlimFit, Apogee, Apogee Essentials, Apogee HC, Apogee HC Plus, Apogee IC, Apogee Plus, Apogee Ready, CalciCare, CenterPointLock, CeraPlus, CeraRing, Contour, ComfortWear, Dignity Without Compromise, Dimethicreme, Everyday, Extended Wear, Flex & Form, Flextend, Flextend M, FlexWear, FormaFlex, Genairex, Genairex Equivalent Products at an Exceptional Price, Go4Education, Healthy skin. Positive outcomes., Hollihesive, Hollister & H Design, Hollister Compact, Hollister Conform 2, Hollister Education Design, Hollister Moderma Flex, Hollister New Image, Impression, Impression C, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InstantCath, Invent, InView, Lift & Connect, Lock ‘N Roll, Lo-Profile, m9, Moderma, Moderma Flex, New Image, Nuance, O-Guard, Onli, Ostomy Care Confidential, Pouchkins, Premier, Premium, QuietWear, Restore, Secure Start, Securi-T, Selibre, Softflex, Solo, Stominal, Suavita, Tandem, The Hollister Advantage Program, The Interface Between Wound and Care, The Wound Deserves Better, Toeboggan, Triact, Triact Advanced, Triact Advanced & Design, Triact Design, Triact Technology & Design, Vaporphilic, VaPro, VaPro Plus, VaPro Plus Pocket, VaPro Pocket, VaPro 2, VaPro 2 Plus, VaPro 2 Plus Pocket and VaPro 2 Pocket er varemærker tilhørende Hollister Incorporated.

DANSAC A/S
Dansac, the Dansac logo, the Dansac Education logo, Dansac EasiSpray, Dansac Nova, Dansac NovaLife, Dansac NovaLife GX+, Dansac Nodor S, Dansac O, Dansac TRE, Dansac Xltra, Duo Soft, EasiView, Invent, MyPen3, NovaLife TRE and TRE er varemærker tilhørende Dansac A/S.

KMT MEDICAL
KMT Medical, EasyConsult by KMT Medical and Navigator by KMT Medical er varemærker tilhørende KMT Medical Incorporated.

THE FIRM OF JOHN DICKINSON SCHNEIDER, INC.
The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. logo er varemærker tilhørende The Firm of John Dickinson Schneider, Inc.

Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører deres respektive ejere.