Politik om beskyttelse af personlige data for hjemmesiden

Hollister Incorporated og dets datterselskaber rundt omkring i verden, inkl. den enhed, der fungerer som dataansvarlig som angivet i afsnittet Dataansvarlig og kontaktoplysninger nedenfor (denne enhed kaldes for "Hollister", "vi", "vores" og "os"), stræber efter at beskytte og sikre vores partneres, slutbrugeres, kunders og andre forretningspartneres personlige data. Vi overholder EUs generelle databeskyttelsesforordning samt nationalt gældende love i de lande, hvor vi driver virksomhed. Vi indsamler udelukkende personlige data, når det enten er nødvendigt af hensyn til dit specifikke formål, hvis vi er forpligtede til at gøre det på baggrund af lovmæssige eller kontraktmæssige bestemmelser, hvis vi har en legitim forretningsinteresse, eller hvis du frivilligt har givet dit samtykke. Denne erklæring indeholder oplysninger om, hvordan vi behandler de personlige data, som du eventuelt forsyner os med, især hvad angår brugen af denne hjemmeside (og alle hjemmesidens tilknyttede underordnede hjemmesider) ("hjemmeside"), eller når du interagerer med os direkte ved f.eks. at ringe til os eller sende os e-mails.

Denne politik om beskyttelse af personlige data beskriver:

 

GDPR (den generelle databeskyttelsesforordning)

Den 25. maj 2018 trådte en ny lov til beskyttelse af personlige data i kraft i Den Europæiske Union (EU), kaldet den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). GDPR udvider rettighederne i forbindelse med personlige data for enkeltpersoner i EU. Hollister har taget skridt til at overholde GDPR. Vi har opdateret vores politikker, procedurer og fremgangsmåder, og vi vurderer løbende vores virksomhed og vores kunder i vores bestræbelser på at anvende og beskytte dine personlige data, som det kræves og forventes i henhold til GDPR samt af vores kunder og partnere. Vi er forpligtede på gennemsigtighed og på at sikre, at du forstår, hvilke personlige data vi indsamler og med hvilket formål, samt at du forstår, hvilke rettigheder du har, hvad angår dine personlige data.

I henhold til GDPR betyder personlige data enhver oplysning, der er knyttet til en identificeret eller identificerbar fysisk person; en identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især med henvisning til en indikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, positionsdata, en online-indikator eller én eller flere faktorer, der er specifikke på denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige (den person, der bestemmer det formål, som dine personlige data behandles ud fra) for eventuelle personlige data, som indsamles og behandles i forbindelse med brugen af denne hjemmeside er Dansac & Hollister Danmark, Filial of Dansac and Hollister Scandinavia Inc.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende eller i forbindelse med denne politik om beskyttelse af personlige data, eller hvis du vil klage over vores behandling af dine personlige data, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med dine personlige data (se afsnittet "Dine rettigheder" nedenfor), bedes du kontakte os på en af følgende måder:

Hvis du ønsker at kontakte Dansac & Hollister Danmark, Filial of Dansac and Hollister Scandinavia Inc. direkte:
Cindy Nijs
Lille Kongevej 304
Fredensborg DK-3480
Denmark
4845 5100
hollister@salg.dk

Hvis du ønsker at kontakte vores databeskyttelseschef:
2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois, USA, 60048
1-847-680-2800
privacy@hollister.com

 

Behandling af dine personlige data

Hollister indsamler personlige data direkte fra dig, når du frivilligt formidler sådanne oplysninger med henblik på et bestemt formål, for eksempel når du bestiller vareprøver, sender en forespørgsel eller anmoder om rådgivning vedrørende brugen af eller valget af et produkt eller en tjeneste. Vi indsamler også personlige data om dig fra tredjeparter, såsom sundhedsfagligt personale, så vi kan yde service, rådgivning eller hjælp i forbindelse med produkter.

Hollister forsøger ikke at indsamle eller anmode om personlige data fra børn, der er under 16 år gamle. Vi skal have samtykke fra barnets forældre eller værge for at kunne indsamle oplysninger fra et barn, der er under 16 år gammelt.

Medmindre det er beskrevet i denne politik, vil Hollister ikke overdrage, sælge eller udleje dine personlige data til tredjeparter. Vi behandler udelukkende dine personlige data med henblik på andre formål end dem, der er angivet i denne erklæring om beskyttelses af personlige data, hvis vi er forpligtede til at gøre dette på grundlag af lovgivningsmæssige krav (f.eks. overdragelse til domstole eller til strafferetlig forfølgning), såfremt du har givet dit samtykke til denne specifikke behandling, eller hvis behandlingen på anden vis er retsgyldig i henhold til gældende lovgivning. Hvis behandling af oplysningerne foretages med et andet formål for øje, vil vi forsyne dig med yderligere oplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Du kan vælge ikke at forsyne os med visse typer personlige data, medmindre sådanne personlige data er påkrævede med henblik på at opfylde det formål, som de er blevet indsamlet til (for eksempel opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået med os, eller for at kunne besvare en forespørgsel, som vi har modtaget fra dig). Men dersom du vælger ikke at forsyne os med visse typer personlige data, kan vores muligheder for at levere produkter eller tjenester, som du har anmodet om, samt dine egne muligheder for at gøre brug af hjemmesiden eller dets funktioner og tjenester, blive påvirket.

Vi kan behandle dine personlige data i følgende situationer:

 1. For at gøre det muligt for dig at benytte vores hjemmeside

  Formålet med behandlingen: Når du besøger hjemmesiden, indsamler Hollister de nedenfor angivne personlige data med henblik på administration, drift og vedligeholdelse (herunder vedligeholdelse af sikkerhedsfunktioner) samt til forbedring af hjemmesiden. Sådanne oplysninger gemmes med det formål at samle statistiske oplysninger (såsom antal besøg, antal klik på sider, antal downloads, antal videovisninger) i forbindelse med brugen af dette hjemmeside. Se også "Oplysninger om cookies og anden teknologi" nedenfor for at få yderligere oplysninger om den teknologi, som Hollister benytter.

  Kategorier af personlige data, der behandles:
  • IP-adresse (Internet Protocol), operativsystem, browsertype, browserversion, browser-konfiguration, navn på internettjenesteudbyder samt andre typer computer- og forbindelses-relaterede oplysninger, der er relevante med henblik på at kunne identificere din enhedstype, forbindelse til hjemmesiden, aktivere dataudveksling med dig og din enhed samt sikre problemfri anvendelse af hjemmesiden;
  • URL- (Uniform Resource Locator) og IP-adressen for det hjemmeside, hvorfra du fik adgang til eller blev omdirigeret til vores hjemmeside, herunder dato og klokkeslæt;
  • Underordnede sider, som du besøgte, mens du var på vores hjemmeside, links, du har åbnet på hjemmesiden, herunder dato og klokkeslæt samt varighed;
  • den fulde URL-klikstrøm til, gennem og fra hjemmesiden, inkl. dato og klokkeslæt.


  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vores legitime interesser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) i forbindelse med levering af Hjemmesiden og de hjemmeside-tjenester, du har anmodet om, hvilket sikrer den korrekte funktionalitet på Hjemmesiden, samt forbedring af hjemmesiden og brugeroplevelsen.

 2. Analyse og kundeundersøgelser.

  Formålet med behandlingen: Når du besøger hjemmesiden, indsamler Hollister de nedenfor angivne personlige data med henblik på at gennemføre performanceanalyser og kundeundersøgelser i forbindelse med brugen af Hjemmesiden, herunder generelle markedsundersøgelser eller undersøgelser af vores kunders behov og holdninger til bestemte emner, med henblik på at generere datatrafikmønstre og analysere effektiviteten af reklamekampagner, både på anonymt grundlag (f.eks. ved at sammenstille data) eller på individuelt grundlag for at kunne skræddersy vores Hjemmeside og vores tjenester og produkter til kundernes behov.

  Kategorier af personlige data, der behandles (herunder brugen af cookies):
  • IP-adresse, operativsystem, browsertype, browserversion, browserkonfiguration samt andre typer computer- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante med henblik på at kunne identificere din enhedstype, forbindelse til hjemmesiden, aktivere dataudveksling med dig og din enhed samt sikre problemfri anvendelse af hjemmesiden;
  • URL- og IP-adressen for det hjemmeside, hvorfra du fik adgang til eller blev omdirigeret til vores hjemmeside, herunder dato og klokkeslæt;
  • Underordnede sider, som du besøgte, mens du var på vores hjemmeside, links, du har åbnet på hjemmesiden, herunder dato og klokkeslæt samt varighed;
  • Indtastede søgeord;
  • Tjenester/produkter, der er blevet vist eller søgt efter på hjemmesiden;
  • Samtykker, godkendelser osv., der er blevet givet;
  • Oplysninger om brugerprofil (for registrerede brugere);
  • Svar på undersøgelser, anmeldelser, vurderinger og andre typer feedback, der er indsendt.


  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vores legitime interesser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) i forbindelse med brugen af webanalyse med henblik på at bestemme og forbedre effektiviteten af vores reklamekampagner samt forbedre brugeroplevelsen på Hjemmesiden og dit samtykke efter behov i særlige tilfælde.

 3. For at kunne forsyne dig med vareprøver.

  Formålet med behandlingen: At forsyne dig med prøver af vores produkter, hvis du har anmodet om dette ved hjælp af de formularer, der findes på vores hjemmeside, og/eller i andre sammenhænge, såsom hvis du ringer til kundeservice eller deltager i en begivenhed. Denne tjeneste kan også omfatte rådgivning og/eller anbefalinger vedrørende vores produkter og tjenester, herunder opfølgning for at se, hvordan vareprøverne har fungeret for dig. Vi anvender også dine personlige data med henblik på at gennemføre markedsanalyser.

  Kategorier af personlige data, der behandles: navn, adresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer samt – hvis du er slutbruger – oplysninger om dit helbred, herunder din helbredsmæssige tilstand, som resulterer i brugen af et Hollister-produkt.

  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Hvis du er slutbruger, anvender vi de personlige data, som du forsyner os med i denne sammenhæng, på grundlag af dit samtykke og i forbindelse med vores opfyldelse af en kontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR). Hvis du ikke er slutbruger, anvender vi de personlige data, som du forsyner os med i denne sammenhæng, på grundlag af dit samtykke og i forbindelse med vores opfyldelse af en kontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR) og/eller vores legitime forretnings-interesser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) i forbindelse med markedsføring og salg af vores produkter og tjenester.

 4. For at besvare dine forespørgsler vedrørende vores produkter og tjenester.

  Formålet med behandlingen: For at kunne besvare dine spørgsmål og anmodninger vedrørende vores produkter og/eller tjenester, som foretages ved hjælp af de formularer, der findes på vores hjemmeside, og/eller i andre sammenhænge, såsom hvis du ringer til kundeservice eller deltager i en begivenhed.

  Kategorier af personlige data, der behandles: Navn, adresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer, indholdet af enhver kommunikation, der sendes via vores hjemmeside (f.eks. spørgsmål og anmodninger, der sendes via hjemmesidens kontaktformular) og – hvis du er slutbruger – oplysninger om dit helbred, herunder din helbredsmæssige tilstand, som resulterer i din interesse for et Dansac eller Hollister-produkt.

  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Hvis du forsyner os med personlige helbredsoplysninger, anvender vi de personlige data, som du forsyner os med i denne sammenhæng, på grundlag af dit samtykke. Hvis du ikke forsyner os med personlige helbredsoplysninger, anvender vi de personlige data, som du forsyner os med i denne sammenhæng, på grundlag af dit samtykke eller vores legitime forretningsinteresser (Art. 6 (1) (f) GDPR)) for at besvare dine spørgsmål og anmodninger.

 5. For at forsyne dig med oplysninger om vores produkter og tjenester (direkte markedsføring).

  Formålet med behandlingen: For at kunne kommunikere med dig vedrørende produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig, og som kommunikeres via almindelig post, e-mails og nyhedsbreve, herunder at vi med jævne mellemrum udsender reklamematerialer vedrørende produkter, tjenester og kampagner for Hollister-produkter (direkte markedsføring), som du har anmodet om via formularerne på vores hjemmeside og/eller i andre sammenhænge, såsom hvis du ringer til kundeservice eller deltager i en begivenhed.

  Du kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at ophøre med at modtage denne type kommunikation ved at kontakte os som angivet her.

  Kategorier af personlige data, der behandles: Navn, adresse, e-mailadresse samt telefon- og mobiltelefonnummer. Hvis du er slutbruger af et af vores produkter, vil vi også indsamle og behandle oplysninger om dit helbred, herunder din helbredsmæssige tilstand, som resulterer i brugen af et Hollister-produkt.

  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vi behandler dine personlige data i denne sammenhæng i overensstemmelse med dit samtykke.

 6. Med henblik på, at du forsyner os med oplysninger om dig selv eller om vores produkter og tjenester.

  Formålet med behandlingen: Med henblik på at kunne kontakte dig for at stille dig spørgsmål vedrørende vores produkter og/eller tjenester, herunder bede dig om din deltagelse i undersøgelser, evalueringer af produkter og tjenester og/eller kliniske forsøg, som du giver tilladelse til via formularerne på vores hjemmeside og/eller i andre sammenhænge, såsom hvis du ringer til kundeservice eller deltager i en begivenhed. Afhængigt af det enkelte tilfælde kan vi også bede dig om at dele dine erfaringer, herunder personlige beretninger og casestudier. De oplysninger, du deler, vil blive anvendt med følgende formål for øje: produktdesign og -udvikling, intern og ekstern markedsføring samt træning/uddannelse.

  Kategorier af personlige data, der behandles: Navn, adresse, e-mailadresse, telefon- og mobiltelefonnummer, oplysninger, som du indtaster på eller overfører til vores hjemmeside (f.eks. indhold, som du indsætter i en onlineformular eller et foto, som du overfører) samt afgivne samtykker, godkendelser osv. Personlige data kan også omfatte information om din baggrund, dit helbred og din sygehistorie samt erfaringer med vores og andres medicinske produkter.

  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vi behandler dine personlige data i denne sammenhæng på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, dersom du forsyner os med helbredsmæssige eller medicinske oplysninger eller i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt (indgået eller ventende) og/eller vores legitime interesser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) i forbindelse med evaluering eller forbedring af vores produkter og tjenester, dersom du ikke forsyner os med helbredsmæssige eller medicinske oplysninger.

 7. For at kunne identificere potentielle forretningsmuligheder.

  Formålet med behandlingen: Med henblik på at kunne evaluere og gennemføre visse forretningsaktiviteter, herunder arbejde med nye produktudviklingsidéer og potentielle forretningsmuligheder samt eventuelt foretage indkøb af produkter eller tjenester, som du har identificeret via formularerne på vores hjemmeside og/eller i andre sammenhænge, såsom hvis du kontakter os direkte.

  Kategorier af personlige data, der behandles: Navn, adresse, e-mailadresse, telefon- og mobiltelefonnummer samt indholdet af enhver kommunikation, der sendes via vores Hjemmeside (f.eks. ved at udfylde kontakt- eller forslagsformularen).

  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vi anvender de personlige data, som du forsyner os med, i forbindelse med vores opfyldelse af en kontrakt og/eller vores legitime forretningsinteresser ((Art. 6 (1) (f) GDPR)) i forbindelse med produkt-research og udvikling.

 8. Når du ansøger om en stilling hos Hollister.

  Formålet med behandlingen: At afdække din egnethed til en stilling, som du har ansøgt om, som en del af ansøgningsprocessen baseret på den ansøgning, som du har indsendt via formularerne på vores Hjemmeside og/eller i andre sammenhænge, såsom hvis du deltager i et jobinspirationsmøde eller responderer på en jobannonce. Vi indsamler personlige data med dette formål for øje på vegne af de forskellige rekrutteringsfirmaer, som vi samarbejder med, med henblik på at ansætte medarbejdere i ledige stillinger. Din beslutning om at forsyne os med eventuelle personlige oplysninger i denne sammenhæng er frivillig. Men hvis du ikke forsyner os med visse oplysninger, vil vi muligvis ikke kunne behandle din ansøgning eller andre forespørgsler, som du måtte have med hensyn til din potentielle ansættelse hos Hollister. De oplysninger, som du formidler til os, vil blive anvendt til at kontakte dig med henblik på at sende dig oplysninger om ledige stillinger og markedsnyheder om Hollister, samt – hvis du ansøger om stillingen – at behandle din ansøgning. Når du ansøger om en stilling, vil du få mulighed for at vælge, om du ønsker, at de oplysninger, som du sender, skal kunne deles med Hollister-rekrutteringsmedarbejdere på verdensplan, kun med Hollister-rekrutteringsmedarbejdere i dit eget opholdsland, eller kun med de Hollister-rekrutteringsmedarbejdere, der administrerer de specifikke stillinger, som du ansøger om.

  Kategorier af personlige data, der behandles: E-mailadresse, adgangskode, navn, telefonnummer, adresse, oplysninger om aktuelt job, professionelle certificeringer, tidligere jobhistorik og -erfaring, sproglige kompetencer, mobilitet, medarbejderreferencer, tidligere ansøgninger til Hollister, juridiske begrænsninger i forbindelse med en eventuel ansættelse, familiemedlemmer, der er for tiden er ansat hos Hollister, køn, race og etnisk tilhørsforhold.

  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vi behandler dine personlige data i denne sammenhæng for at kunne bestemme, om der kan indgås en ansættelseskontrakt (Art. 6 (1) (b) GDPR samt tilsvarende bestemmelser i lokal databeskyttelseslovgivning vedrørende (tidligere) ansættelses-forhold) og for at udøve Hollisters legitime interesser (i henhold til Art. 6 (1) (f) GDPR) hvad angår Hollisters legitime interesser (f.eks. med henblik på at kunne forsvare sig i forbindelse med retskrav eller træffe forholdsregler mod ansvarspådragelse).

 9. For at overholde gældende lovgivning samt dokumentere, udøve og/eller forsvare gyldige retskrav.

  Formålet med behandlingen: I nogle tilfælde er vi forpligtede til at behandle personlige data med henblik på at overholde lovbestemte forpligtelser, forhindre ulovlig anvendelse af hjemmesiden, afgøre tvister, beskytte vores ejendomsrettigheder, håndhæve vores aftaler samt dokumentere, udøve og forsvare gyldige retskrav. Hvis du f.eks. er sundhedsprofessionel, og du har modtaget betaling fra os for udførte ydelser, vil vi muligvis være forpligtede til at behandle dine personlige data i forbindelse med forskellige forpligtelser vedrørende offentlighed i forvaltningen. Hvis du har indgivet en klage vedrørende et af vores produkter, behandler vi dine personlige data i den udstrækning, der kræves i forbindelse med gældende rapporteringskrav.

  Kategorier af personlige data, der behandles:
  • IP-adresse, operativsystem, browsertype, browserversion, browserkonfiguration, navn på internettjenesteudbyder samt andre typer computer- og forbindelsesrelaterede oplysninger, der er relevante med henblik på at kunne identificere din enhedstype, forbindelse til hjemmesiden, aktivere dataudveksling med dig og din enhed samt sikre problemfri anvendelse af hjemmesiden;
  • Underordnede sider, som du besøgte, mens du var på vores hjemmeside, links, du har åbnet på hjemmesiden, herunder dato og klokkeslæt samt varighed;
  • Den fulde URL-klikstrøm til, gennem og fra hjemmesiden, inkl. dato og klokkeslæt;
  • Navn, titel og adresse;
  • Hospitalstilknytning og beløb betalt af os til dig;
  • Personlige kontaktoplysninger (telefon, e-mailadresse, fax osv.);
  • Helbredsoplysninger og erfaring med vores produkt(er);
  • Indsendte anmodninger om oplysninger og vareprøver.


  Gyldigt retsgrundlag for behandlingen: Vi anvender de personlige data, som du forsyner os med i denne sammenhæng, i forbindelse med vores legitime interesser (Art. 6 (1) (f) GDPR) med henblik på at beskytte vores forretning og ejendom (herunder dokumentere, udøve eller forsvare gyldige retskrav), og for at kunne overholde en lovbestemt forpligtelse (Art. 6 (1) (c) GDPR). Vi behandler også dine personlige data i denne sammenhæng i overensstemmelse med dit samtykke.

 

Overførsler af dine personlige data

Enhver adgang til dine personlige data hos Hollister er begrænset til at omfatte enkeltpersoner, der har brug for at kende dine personlige data for at kunne opfylde deres arbejdsmæssige forpligtelser.

Vi overfører dine personlige data til følgende kategorier af modtagere med henblik på de respektive formål, der er angivet nedenfor.

 1. Til andre enheder inden for Hollister-virksomhedsgruppen , herunder i særlig grad til Hollister Incorporated (2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048). Sådanne enheder kan ligge i et andet land, for hvilket Europa-Kommissionen ikke har udstedt en afgørelse om, at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, nemlig: USA eller lande, hvor virksomhederne i Hollister-gruppen uden for EØS ligger. Vi overfører dine personlige data til disse modtagere i Hollisters legitime interesse (jævnfør art. 6 (1) (f) GDPR) for at fremme den globale drift sammen med de systemer og tjenester, som Hollister-virksomhedsgruppen deler, såsom adgang til netværksservere, it-systemer of internt afdelingspersonale. En oversigt over sådanne virksomheder findes her.
 2. Tredjeparts-tjenesteleverandører, der behandler data på vegne af Hollister i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere produkter og tjenester, herunder it-tjenesteleverandører, f.eks. salesforce.com og SAP, med det formål at administrere den software, som Hollisters systemer og netværk kører på; forsendelse, pakkeleveringstjenester eller speditører med det formål at levere produkter og andre materialer, som du har bestilt; specialister, der kan foretage produktbedømmelser og/eller kliniske undersøgelser på vegne af os; samt finansielle institutioner. Vores tredjeparts-tjenesteleverandører er kontraktligt forpligtede til at behandle sådanne data på vegne af Hollister og skal følge de relevante instruktioner i det omfang det kræves for at opfylde de respektive behandlingsformål og beskytte dine personlige data på korrekt vis. De må ikke på anden vis behandle eller dele dine personlige data, undtaget i det omfang, lovgivningen tillader det.
 3. Offentlige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter i det omfang, at gældende lovgivning kræver eller tillader det, såfremt vi har grundlag for at mene, at videregivelse af personlige data er nødvendig for at identificere, kontakte eller føre sag mod nogen, der begår svindel, skade på eller indgriben i (forsætligt eller ej) vores rettigheder eller ejendom, andre hjemmeside brugere eller andre, som måtte lide skade pga. sådanne aktiviteter. Vi videregiver også personlige data i forbindelse med en stævning, dommerkendelse eller andre domstols- eller administrative ordrer, eller når vi i god tro mener, at en lov, forordning, stævning, dommerkendelse eller andre former for domstols- eller administrative ordrer kræver eller giver os ret til dette – eller for at reagere på en nødsituation. Det juridiske grundlag for sådanne dataoverførsler er vores legitime interesser, der fremgår ovenfor (jævnfør art. 6 (1) (f) GDPR) og for at overholde lovmæssige forpligtelser (jævnfør art. 6 (1) (c) GDPR).
 4. Vores professionelle rådgivere, herunder vores revisorer, bogholdere og advokater, hvis – og i den udstrækning, det er påkrævet – med henblik på at kunne opfylde vores forpligtelser vedrørende revisions- og finansiel rapportering eller med henblik på at dokumentere, udøve og/eller forsvare gyldige retskrav.


I alle tilfælde begrænser vi de personlige data, der leveres til disse tredjeparter, udelukkende til det, som er nødvendigt, og som ellers er begrænset af anvendelse af GDPR og anden relevant lokal lovgivning.

Nogle af modtagerne af dine personlige data vil være placeret eller have relevante drift uden for dit land og EØS, hvor databeskyttelseslovgivningen muligvis giver et andet beskyttelsesniveau i forhold til lovgivningen i din jurisdiktion, og Europa-Kommissionen har muligvis ikke truffet en beslutning om, hvorvidt beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt. Ved indgåelse af passende dataoverførselsaftaler baseret på standardkontraktlige bestemmelser (2010/87/EU og/eller 2004/915/EF) som omhandlet i art. 46 (5) GDPR eller andre passende midler, der kan anmodes om via nedenstående kontaktoplysninger, vil vi iværksætte passende foranstaltninger for at sikre, at alle andre modtagere uden for EØS giver et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og at der er iværksat passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang og mod alle andre ulovlige former for behandling.

 

Dataopbevaring

Dine personlige data opbevares af Hollister og/eller vores udbydere i det omfang det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser og i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå de formål, som personoplysningerne indsamles til, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og vores robuste interne datalagringsplaner. Når Hollister ikke længere behøver at behandle dine personlige data, sletter vi dem fra vores systemer og/eller optegnelser og/eller tager skridt til at anonymisere dem korrekt, så du ikke længere kan identificeres ud fra dem, medmindre vi er nødt til at opbevare dine personlige data for at overholde lovmæssige eller regulerende forpligtelser, som Hollister er underlagt.

Dine personlige data vil i princippet blive opbevaret, så længe du accepterer at modtage kommunikation/ meddelelser fra os. Men vi vil opbevare dine relevante personlige data i en længere periode, hvis Hollister har tilladelse til at sende dig markedsføringsmateriale. Vi sletter også typisk kontrakter, meddelelser og forretningsbreve, der indeholder personlige data, eller vi fjerner personlige data fra sådanne dokumenter 10 år efter deres oprettelse eller udløb, fordi sådanne oplysninger kan være underlagt lovbestemte opbevaringskrav, der ofte kræver opbevaring i op til 10 år. Desuden, dersom der indledes en retstvist eller en disciplinærsag, vil de personlige data blive opbevaret, indtil en sådan tvist eller sag er blevet afgjort, inkl. eventuelle appelperioder, hvorefter de personlige data vil blive slettet eller arkiveret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Yderligere specifikke oplysninger vedrørende opbevaringsperioder findes ovenfor i afsnittene under afsnittet "Behandling af dine personlige data".

 

Dine rettigheder

Hvis du har givet dit samtykke til nogen form for behandling er dine personlige data, kan du når som helst trække dit samtykke tilbage, hvorefter dette vil gælde fremover. En sådan tilbagetrækning af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling af personlige data, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket.

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du muligvis også følgende lovbestemte rettigheder, som du kan udøve ved at kontakte os som angivet ovenfor, i henhold til de betingelser, der er fastsat i gældende lovgivning.

 1. Adgangsrettigheder: Du har ret til at få bekræftet fra os, om dine personlige data behandles eller ej, og hvor det er tilfældet, at anmode om adgang til disse personlige data. Denne ret til adgang omfatter bl.a. formålet med behandlingen, kategorierne af de omfattede personlige data samt modtagere eller kategorier af modtagere, som de personlige data er blevet eller vil blive videregivet til. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de personlige data, som vi behandler om dig. Hvis du anmoder om yderligere kopier, vil vi muligvis opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger.
 2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få korrigeret dine personlige data, hvis de er mangelfulde eller unøjagtige. Afhængigt af formålene med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personlige data færdiggjort, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.
 3. Ret til sletning (retten til at blive glemt): Du har ret til at bede os om at slette dine personlige data, herunder (i) hvor dine personlige data ikke længere er nødvendige for det eller de formål, for hvilke de blev behandlet; (ii) hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke længere har et andet juridisk grundlag for fortsat at bruge dine personlige data; (iii) hvis du protesterer mod brugen af dine personlige data (som angivet nedenfor); (iv) hvis vi har brugt dine personlige data ulovligt eller (v) hvis dine personlige data skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.
 4. Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at begrænse vores behandling af dine personlige data under visse omstændigheder, såsom (i) hvis du mener, at dine personlige data er unøjagtige og kun i et sådant tidsrum, at vi kan kontrollere nøjagtigheden af dine personlige data; (ii) brugen af dine personlige data er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine personlige data og beder om, at de suspenderes i stedet; (iii) vi ikke længere har brug for dine personlige data, men dine personlige data kræves af dig for at dokumentere, udøve eller forsvare retskrav, eller (iv) du har protesteret mod brugen af dine personlige data og i et sådant tidsrum, at vi har haft mulighed for os at kontrollere, om vores begrundelse for brugen af dine personlige data tilsidesætter din indsigelse.
 5. Ret til dataoverførbarhed: Du har ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til, at de overføres til en anden organisation, hvor det er teknisk muligt. Retten gælder kun, hvor brugen af dine personlige data er baseret på dit samtykke eller med henblik på opfyldelsen af en kontrakt, og når brugen af dine personlige data udføres automatisk.
 6. Ret til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvor personlige data behandles med henblik på direkte markedsføring, mod vores behandling af dine personlige data, og vi kan blive pålagt at ophøre med behandlingen af dine personlige data. En sådan ret til indsigelse eksisterer muligvis ikke, især, hvis behandlingen af dine personlige data er nødvendig for at tage skridt forud for indgåelsen af en kontrakt eller for at opfylde en kontrakt, der allerede er indgået.


Hvis du vil udøve disse rettigheder, bedes du kontakte Hollister som angivet ovenfor. Bemærk venligst, at Hollister ikke vil kunne imødekomme din anmodning, hvis en gældende lov begrænser os fra at gøre dette.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har bopæl.

 

Oplysninger om cookies og anden teknologi

Når du benytter hjemmesiden, sender vi en eller flere cookies – små tekstfiler, der indeholder en streng med alfanumeriske tegn – til din enhed. Vi benytter både sessionscookies og permanente cookies. En sessionscookie forsvinder, når du lukker din browser. En permanent cookie forbliver, efter at du har lukket din browser, og den kan anvendes af din browser på efterfølgende besøg på vores hjemmeside. Din webbrowser kan give dig nogle valgmuligheder vedrørende cookies. Bemærk, at dersom du sletter – eller vælger ikke at acceptere – cookies, vil du muligvis ikke kunne udnytte de funktioner eller tjenester, der er adgang til via hjemmesiden, fuldt ud. Vi anvender også tredjeparts-cookies i forbindelse med de tjenester, der leveres via hjemmesiden. Vi anvender f.eks. Google Analytics til at indsamle og behandle visse analysedata. Vi behandler og responderer ikke på webbrowseres "do not track"-signaler eller andre lignende transmissioner, der er tegn på en anmodning om at deaktivere onlinesporing af brugere, der besøger vores hjemmeside eller benytter de tjenester, der leveres via vores Website.

Vi benytter cookies og automatisk indsamlede oplysninger til at: (i) tilpasse vores hjemmeside og de tjenester, der leveres via vores hjemmeside, personligt til f.eks. at huske dine oplysninger, så du ikke behøver at indtaste dem igen under din brug af – eller når du næste gang benytter – vores hjemmeside og de tjenester, der leveres via vores hjemmeside; (ii) levere brugertilpassede reklamer, indhold og oplysninger på grundlag af profilering; (iii) overvåge og analysere effektiviteten af vores hjemmeside og de tjenester, der leveres via vores hjemmeside, samt tredjeparts markedføringsaktiviteter på grundlag af profilering; (iv) overvåge aggregerede brugsmålinger for hjemmesiden, f.eks. det samlede antal besøgende og det samlede antal viste sider; og (v) spore dine indtastninger, afsendelser og status i forbindelse med kampagner eller andre aktiviteter, der tilbydes via vores hjemmeside, og de tjenester, der leveres via vores hjemmeside (profilering). Sporingsteknologi (profilering) hjælper os også med at håndtere og forbedre brugen af hjemmesiden, (i) ved at registrere, om der har været nogen kontakt mellem din computer og os i fortiden, og (ii) identificere de mest populære dele af hjemmesiden.

Sociale medier. Tredjeparter, såsom Facebook, kan benytte cookies, web-beacons og andre lagringsteknologier til at indsamle og modtage oplysninger fra hjemmesiden og andre steder på internettet og til at anvende disse oplysninger til at levere målingstjenester og til at målrette reklamer. Dine interaktioner med disse funktioner styres af politikken til beskyttelse af personlige oplysninger for den organisation, der leverer de pågældende funktioner. Hvis du f.eks. opretter eller logger på din konto via et tredjeparts socialt netværk, vil vi muligvis få adgang til visse oplysninger fra det pågældende hjemmeside, såsom dit navn, kontooplysninger og venner, i overensstemmelse med de godkendelsesprocedurer, der er fastlagt af det pågældende tredjeparts sociale netværk. Du har muligvis ret til at fravælge indsamling og brug af oplysninger til annoncemålretning. Beboere i EU kan udøve et sådant valg på http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Anvendelighed og ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige data

Denne politik gælder kun for vores fremgangsmåder, procedurer og tjenester. Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider og onlinetjenester, der drives af andre virksomheder, som ikke er under vores kontrol eller ledelse. Hvis du leverer eller sender personlige data til sådanne hjemmesider eller onlinetjenester, gælder disse hjemmesider eller onlinetjenesters politikker om beskyttelse af personlige data. Vi anbefaler, at du omhyggeligt.

Vi kan revidere denne politik om beskyttelse af personlige data på et hvilket som helst tidspunkt ved at ændre denne side. Du bør af og til kontrollere denne politik for at holde dig informeret om eventuelle ændringer, fordi disse er forpligtende for dig. Denne politik er blevet opdateret i januar 2019.