Rutinemæssig stomipleje og ressourcer for sundhedsfagligt personale

 

Hos Hollister hjælper vi sundhedsfagligt personale med at give stomipatienter den bedst mulige støtte. Ikke blot med de rigtige produkter, men også med de rigtige uddannelsesmæssige ressourcer.

Derfor har vi udarbejdet en hurtig vejledning til forskellige stomiressourcer, som du kan bruge med dine patienter. De spænder fra daglige fornødenheder til teknisk stomibehandling. Vi har udarbejdet de første tre, for at du kan dele dem med patienterne og berolige dem på dette udfordrende tidspunkt i deres liv. Den fjerde ressource fremhæver udfordringerne i forbindelse med håndtering af fistler og giver en liste over mål for patient/sygeplejerske.

Endelig har vi medtaget flere uddannelsesvejledninger og -videoer, som dine patienter selv kan læse eller se. Vi er klar til at hjælpe dig og dine patienter med at holde jer informeret i løbet af denne vanskelige periode.

Rutinemæssig pleje af din stomi

Klik på overskriften for at se en hurtig vejledning opdelt i punkter til grundprincipperne for et liv med en stomi; den er ideel for patienter, som for nylig har gennemgået en stomioperation.

Den diskuterer, hvordan man optimerer komfort og effektivitet, når man bærer stomibandager. Derpå går den videre til emnet om bevarelse af god peristomal hudpleje med nogle enkle retningslinjer for, hvad man må og ikke må.

Det tredje afsnit giver ideer til, hvordan man etablerer en daglig rutine og undgår potentielle problemer, før de opstår. Det er altid en god ide at minde patienterne om vigtigheden af at holde kontakten med deres sundhedsfaglige plejepersoner, så de aldrig vil tøve med at give udtryk for eventuelle bekymringer.

Der findes også en enkel ordliste, som i enkle vendinger forklarer nogle af de ord og udtryk, som nye stomipatienter kan komme ud for. Og vi har også sørget for plads i slutningen, til at du kan tilføje dine egne noter eller tips til hver patient.

Kolostomiirrigation

Denne vejledning er til kolostomipatienter, som skyller eller som gerne vil lære om skylning. Den starter med i betryggende vendinger at forklare grundprincipperne for skylning, især hvorfor nogle patienter kan benytte skylning, mens andre ikke kan. PDF-filen forklarer også vigtigheden af at følge lægernes og det sundhedsfaglige personales råd.

Denne ressource angiver trinvise instruktioner for brugen af Hollister-skyllesættet. En sådan ressource kan befri patienterne for belastningen ved at føle, at de er nødt til at lære komplicerede instruktioner udenad.

Endelig har vi inkluderet et sæt af Ofte stillede spørgsmål. De vil hjælpe dig med at berolige patienterne og minde dem, at der findes ressourcer til at støtte dem i denne procedure.

Ileostomi med højt output

Denne patientvejledning benytter et trafiklyssystem til at gøre det nemt at følge potentielt kompleks information for en ileostomi med højt output.

En grøn, gul og rød farvekodning viser forskellene mellem normalt ileostomi-output og outputtet for en ileostomi med højt output, som kræver lægens overvågning. Den fremhæver også, hvad hver patient skal være forsigtig med, og eventuelle symptomer, som kan angive dehydrering.

Du vil også finde letforståelige råd om mad og drikke og behandling af en ileostomi med højt output samt hvordan man håndterer problemer, efterhånden som de opstår.

Vi har givet patienten en matrice til sporing af stomi-output, så han/hun kan noterer sit indtag og output. Det betyder, at data er klar til, når de har brug for at tale med dig eller en anden sundhedsfaglig person.

Fistelbehandling

Det kan være en skræmmende oplevelse for enhver patient at udvikle en unormal åbning i kroppen som resultat af en sygdom eller efter en operation.

Det er afgørende at du, som patienternes sundhedsfaglige person, kan berolige dem så meget som muligt med tydelig faktuel information, rolig rådgivning og kyndig håndtering af situationen.

Vi har udarbejdet vejledningen til fistelbehandling, så du har fakta lige ved hånden i nemme referencepunkter og punktopstillinger. Sproget er kortfattet og patientvenligt.

Ressourcen giver dig mulighed for at identificere de kritiske mål for fistelbehandling trin for trin. Derpå fuldfører den billedet ved at matche hvert fistelbehandlingsmål med det relevante Hollister-produkt og giver information om, hvad du har brug for at vide om det.

 

Ressourcer for sundhedsfagligt personale til at dele med patienterne

Patienterne bør ikke kun forlade sig på sundhedsplejepersonerne, men har også selv brug for den rigtige information for at leve uafhængigt. Det gælder, hvad enten de skal til at gennemgå en operation eller har levet med deres stomi i flere år.

Du kan hjælpe dem med det, da der er en mængde uddannelsesmæssige ressourcer til rådighed i vores uddannelsescenter. Vigtige emner omfatter, hvad en stomi er, og hvad de forskellige typer af stomi er. For personer, som allerede lever med en stomi, er der vejledende artikler om forståelse af produkt og hvordan man tømmer eller udskifter en pose. Der er også vigtige oplysninger om, hvordan man holder huden sund.

Nu om dage foretrækker mange mennesker at få deres information i videoform, og det vil inkludere mange af dine patienter. Derfor har vi medtaget nyttige uddannelsesvideoer i ressourceafsnittet på vores websted for at hjælpe med at besvare mange af de almindelige spørgsmål, som stomipatienter har. Hver video er nem at følge og varer aldrig mere end et par minutter. Emnerne omfatter "hvad kan jeg spise?" "sådan måles en stomi" og "sådan påsættes en 1-dels tømbar stomibandage".

Alle patienter er naturligvis forskellige, og nogle vil ønske ressourcer, som behandler emnet mere dybtgående. Det er præcis, hvad vores Uddannelsesvejledninger for stomi gør. Du kan finde et sæt af ark med plejetips det samme sted.

Endelig bliver interaktive vejledninger mere og mere populære, og denne om udførelse af en Peristomal hudvurdering er fremragende. Det er en god ide at have denne ved hånden, hvis dine patienter oplever almindelige komplikationer eller ikke er sikre på, om de har brug for at kontakte en sundhedsfaglig person.

Besøg jævnligt vores afsnit for Professionelle ressourcer  for at se de nyeste patientvejledninger og oplysninger om stomi.