Kasse

Tak for din interesse i Hollisters produkter. Hvis du vil have gratis vareprøver, skal du sende oplysninger nedenfor. Hollisters kundeservice vil muligvis kontakte dig vedrørende denne vareprøveforespørgsel.

Customer Information
<hr /><h5></h5>
 • Samtykkeerklæringer om beskyttelse af globale forbrugerdata
  • Ordreanmodning — BEMÆRK: Denne boks skal kontrolleres for at kunne behandle din anmodning om prøver
  • Feedback
  • Direkte markedsføring

  Dit samtykke er valgfrit, og du har til enhver tid ret til at trække det tilbage. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage eller ændre dine kommunikationspræferencer, kan du kontakte os på unsubscribe@Hollister.com. En sådan tilbagetrækning er kun fremadrettet (det vil sige, at hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det ingen indvirkning på retmæssigheden af databehandling og videregivelser, foretaget før tilbagetrækningen).

  Hvis du vil vide mere om Hollister og dets koncernselskaber, henvises du til vores Group Companies Page. Du kan finde yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger og dine juridiske rettigheder i vores fuldstændige Privacy Notice.