Ostomy Glossary

Ordliste

Styrk din viden om den terminologi, der anvendes vedrørende stomipleje- og stomiprodukter


Ordliste

En enkel og tydelig forklaring af ord, du måske har hørt før.

1-dels pose
En 1-dels bandage består af plade og pose i ét. 1-dels bandagen betragtes som mere fleksibel end en 2-del bandage, hvor plade og pose skal kobles sammen.

2-dels pose
En 2-dels stomipose kobles på en plade og danner et 2-dels system – en sikker stomibandage.

Afføring
Ordet dækker over affaldsprodukter fra tarmen. Også kendt som fæces, fækalier og ekskrementer.

Afløb
Fællesbetegnelse for, at der er afløb på posen.

Allergi
En negativ reaktion på en substans eller et stof. F.eks. kan en person være allergisk over for ét af de materialer, der indgår i et stomiprodukt, eksempelvis klæbematerialet. Men allergiske reaktioner kan sagtens være affødt af noget helt andet.

Anlæggelse af stomi
En kirurgisk skabt åbning i mave-, tarm- eller urinregionen. Stomi betyder mund eller åbning på græsk.

Bæretid
Udtryk for, hvor lang tid en pose kan bæres, før den skal skiftes, for at undgå udsivning og lækage. Bæretiden er individuel og afhænger bl.a. af stomien, stomibandagen, rutine m.m. Det er vigtigt, at man kan stole på bæretiden.

Bogstavindikator
Bogstaver angiver kompatible poser og plader i Tandem 2-dels systemet. De respektive bogstaver sidder på emballagerne samt de respektive produkter.

Conform 2
Nyeste 2-dels produkter fra Hollister. Serien indeholder plader med klæberkant, lav profil, opklippelige, flade og konvekse plader, unik indpakning, en eksklusiv lydsvag posefilm og en beigefarvet stofbeklædning. Fås som tømbare og lukkede poser samt som urostomiposer.

Flad plade
Helt flad og diskret plade med såkaldt "lav profil".

Film
Plastmaterialet, som posen er fremstillet af.

Filter
Et indbygget kulfilter, som neutraliserer lugt og modvirker ballon- og vakuumeffekt. Alle lukkede og tømbare poser i Hollisters sortiment har indbygget kulfilter.

FlexWear
En særlig pladetype fra Hollister. Pladen er designet til at fungere i samspil med de fleste stomityper. Pladen kan bæres i mere end én dag. FlexWear-pladerne indgår i Hollisters Conform 2-stomiprogram.

Forudstandset
Pladen er forudstandset og ideel til den runde stomi. Findes i forskellige størrelser og vælges efter størrelsen på den aktuelle stomi.

Ileostomi
Kirurgisk frembragt åbning i maveregionen ind til tyndtarmen.

Impression
En serie 1-dels poser med konvekse plader og en klæberkant med mikroporøst plaster. Fås både som tømbare poser og urostomiposer.

Irritation
Enhver form for betændelse eller sår. I forbindelse med stomi refereres der til huden, der kan være rød, opblødt og væskende.

Kemoterapi
Medicinsk behandling med celledræbende stoffer. Kemoterapien kan påvirke en stomi. F.eks. kan slimhinden i tarmen ændre sig, stomien kan hæve, og der kan opstå små sår og let blødning fra slimhinden. Generne forsvinder, når behandlingen er færdig.

Klæbeplade
Pladen er tykkest omkring stomien og tyndere i periferien. Det betyder ingen tape samt større fleksibilet og komfort.

Klæberkant
Betyder, at produktet har en tynd klæber på ydersiden af pladen – som en fotoramme. Klæberkanten holder pose og plade på plads ind til kroppen.

Koblingsring
Hollisters 2-dels systemer er udstyret med koblingsringe af plastik, så pose og plade let kan kobles sammen – og skilles ad. Det er naturligvis vigtigt, at ringene passer sammen. Derfor anvendes farver til at vise, hvilke produkter der passer sammen. F.eks. Hollisters Conform 2-serie.

Kolon
Andet ord for tyktarmen.

Kolostomi
En kirurgisk åbning i den nederste del af tyktarmen.

Konveks
Konveks i stomisammenhænge er typisk en plade, der er skålformet/konkav, som skal understøtte en stomi, der f.eks. er skæv, indtrukken eller på anden måde volder bandageringsproblemer.

Lugtbarrierefilm
En posefilm, som er uigennemtrængelig for lugt, når stomiposen er i brug.

Lukket pose
En pose, som ikke kan tømmes fra bunden. Normal praksis er, at posen fjernes hver gang. Denne posetype er den mest foretrukne blandt kolostomibrugere, hvor afføringen typisk er blød/formet.

Matchende farver
Farver er anvendt til at vise, hvilke poser og plader der passer sammen inden for nogle af 2-delssystemerne. Farverne er angivet på æsker og pakker. Selve produkterne er naturligvis ikke kulørte.

Medicin mod diarré
Medicin, der kan bekæmpe diarré. Medicinen kan resultere i nedsat aktivitet fra tarmen og/eller i lidt tykkere konsistens. Fås både som håndkøbsmedicin og på recept.

Mikroporøs tape

Anvendes til at klæbe stomiposen til huden. Fugt kan fordampe gennem den mikroporøse tape.

Moderna Flex

En serie 1-dels poser, som fås som lukkede, tømbare og urostomiudgaver. Pladen er forsynet med hulrum i periferien, som giver huden mulighed for at hvile.

Natposer

En stor urinopsamlingspose. En person med en urostomi kan koble urostomiposen til en natpose.

Okklusiv tape

En plastfilm med klæbeevne, som kan fæstne en stomipose til huden. Okklusiv tape tillader ikke fugt at trænge igennem.

Opklippelig plade
En opklippelig plade skal tilpasses, inden den placeres omkring stomien. Der vil typisk være et mindre starterhul i pladen, så det er nemmere at påbegynde tilpasning med en saks. En opklippelig plade er ideel, når stomien endnu ikke har taget sin endelige form eller ikke er rund.

Output
Anvendes af og til i forbindelse det, der kommer ud af stomien.

Peristomal hud

Refererer til huden omkring stomien. Almindeligvis dækkes huden af den klæber, der anvendes.

Plade

En plade, der er placeret på kroppen for at beskytte huden. Plader er klæbende, men har forskellige egenskaber afhængigt af klæbestoffernes sammensætning. Hollisters plade hedder FlexWear.

Pladeåbning
Pladeåbningen er bestemt af hullet i pladen. Normalt er det samme størrelse som stomien, og det må aldrig være mindre end stomiens diameter.

Pose
Posen, der opsamler ekskrementer fra stomien.

Professionel sundhedsmedarbejder
Samlet betegnelse for de forskellige fag- og erhvervsgrupper, der er beskæftiget med sundhedspleje: Læge, stomisygeplejerske, bandagist og apoteker, bare for at nævne nogle eksempler.

Semifikseret koblingsring på pladen
En patenteret Hollister-opfindelse. Koblingsringen og pladen kan bevæge sig uafhængigt af hinanden. Det betyder, at pladen er mere fleksibel, samt at det er lettere at samle plade og pose.

Slim (mucus)
Slim fra kroppens slimhinder. Slim i tarmene hjælper til at smøre disse. Udskilles sammen med afføring eller urin.

Snitlinje
Stedet, hvor operationssnittet lægges. Ved stomioperation foretages det i maveregionen omkring stomien eller i mellemkødet (perineum).

Sphincter
Betegnelse for en muskel, som omkranser og lukker en åbning. Ved en radikal stomioperation fjernes sphinctermusklerne, der kontrollerer afføringen. En stomi har ingen sphincter.

Stofbeklædning på stomiposens bagside
Mange stomiposer har en blød stofbeklædning på stomiposens bagside, så stomiposen føles behagelig at have på.

Støjsvag
Støjsvag posefilm, som hverken rasler eller knitrer, når man bevæger sig med stomipose på. Kun Hollister tilbyder denne løsning.

Stomi
Kirurgisk frembragt åbning til mave-, tarm- (tyktarmen) eller urinvejssystemet. Stomi er en generel term og anvendes ofte i stedet for kolostomi og ileostomi. Stomien er rød, fugtig og følelsesløs.

Stomimåleguide
Et målekort, som anvendes til at måle stomiens størrelse med. Målet er vigtigt for at kunne vælge den rigtige størrelse på pose og plade.

Stomisygeplejerske
En sygeplejerske med speciale i pasning og pleje af patienter med stomi.

Strålebehandling
Medicinsk anvendelse af ioniserende stråling til behandling af kræft, som regel i form af røntgenstråler. Behandlingen kan påvirke både afføringens konsistens, den omgivende hud og stomiens ydre.

Tilbehør
Supplerende produkter, som passer sammen med Hollisters poser og plader. Eksempelvis: Stomipasta, stomibælte og pladeringe.

Tømbar pose
En pose, der kan åbnes i bunden og tømmes. En tømbar pose lukkes med en integreret lukning. En person med kolostomi eller ileostomi (IKKE urostomi) anvender denne posetype.

Transparent pose
Pose fremstillet af gennemsigtigt filmmateriale, så indholdet er synligt. Anvendes i specielle situationer.

Tyndtarmen (Ileum)
Det nederste stykke af tyndtarmen, der sidder, lige før den forbindes med tyktarmen.

Udledning af luft
I en 2-dels stomibandage kan uønsket luft ledes ud via koblingsringene.

Uigennemsigtig

Refererer til posefilmen, som enten er hvid eller beige. Farven skjuler indholdet i posen.

Urinafledning vha. et stykke tyndtarm

Et stykke af tyktarmen omdannes til et rør, hvorpå urinlederene fastgøres, således at urinen kan passere fra nyrerne via urinlederne til tyktarmsrøret og videre ud gennem stomien. Urin og tarmtrævler ses fra stomien. Urinblæren kan være fjernet eller by-passed.

Urinvejsinfektion
En infektion, som typisk involverer nyrerne eller blæren. Typiske tegn på urinvejsinfektion er mørkfarvet og grumset urin, stærkt lugtende urin, rygsmerter, feber, manglende appetit, kvalme og opkastning.

Urostomi
En kirurgisk åbning (normalt gennem bughulen), som tillader urinen at komme ud af kroppen. En urostomi kaldes også en urinafledning.

Urostomipose
Denne posetype har en afløbsstuds forneden, så posen kan tømmes for urin. En person med en urostomi eller urinafledning anvender denne posetype.

Varenummer
Nummeret er individuelt for et specifikt produkt og sikrer, at der altid er tale om den korrekte størrelse, type, model osv.

 

Tilbage til toppen